POWER RAIL
SMR4P-DIY complete
Euro-SMR4P small Kit
SMR4P-special ed black/blue
Shruthi V2 complete kit, Motherboard, SMR4, Case
CD4069-complete kit
PH/SH CPU-EE
XT PCB KIT
XT PCB only
CD4069-complete kit
CD4069-PCB only
SSM2044 PCB SHR
SMR4mk2 full kit
SMR4MK2 PCB
YELLOW-MAGIC KIT
YELLOW-MAGIC PCB
DUAL VCF KIT
DUAL VCF PCB
LSF-K1 full kit
PHOENIX LSF-K1 PCB
4PM-complete kit
4PM-PCB only
POLIVOKS-KIT
POLIVOKS-PCB only
LADDER complete kit
LADDER+rare parts
Shruthacon complete kit
Shruthacon PCB only
Tubika complete kit
Tubika MOBO PCB
AMB-CPU
AMB-Voice-CPU
Tubika SMR4-PLUS KIT
Tubika SMR4-PLUS PCB only
Tubika P4 complete kit
Tubika P4 Voicecard
Tubika SVF complete kit
Tubika SVF Voicecard
LADDER-PCB full kit
Tubika LADDER-PCB only
Plexiglas case